Historia

Karlskrona Brukshundklubb grundades 1924 och var en av landets äldsta brukshundklubbar.

Hundintresset i Karlskrona har växlat med åren. 1918 bildades i landet
föregångare till våra dagars SBK, med dressyr och viss tävlings verksamhet på sitt program.I Karlskrona – och på ett par andra platser i landet – bildades 1924 klubbar som hade likartad verksamhet, men uteslutande var öppna för schäfer, Svenska Schäferhundklubbens (SSHK) Karlskrona avdelning.Träningsverksamheten ”träffarna” var troligen från 1924 och fram till1928 förlagda på Rosenholm och regementet där, och därefter på Wämöslätten.Klubbkassan förvarades i en smålandsbörs och var vid 1924 på 7 kr och förvaltades av kassören. Kassan ökade sedan genom åren p g a olika kurser samt att en del medlemmar gick vakthållning på olika tillställningar, så mot slutet räckte inte smålandsbörsen till.Hundarnas utseende liksom dressyrmetoderna har genomgått mycket stora förändringar under åren som gått, även klädseln på förarna har ändrats.

 

Kursverksamhet på Wämöslätten 1935

Dåtidens hundförare var oftast klädda i kostym eller garbadinbyxor,nylonskjorta, kavaj, lågskor och keps.

År 1935 uppgick SSHK Karlskronaavdelning i den större SBK, dåvarande SSSHK, Svenska Skydds- och Sjukvårdshundklubben, för att få tillstånd
en bredare, och för ett större antal hundägare, öppen verksamhet.

SSSHK:s förste ordförande blev av naturliga skäl, statspolis Albin Johansson, Torskors, som dessförinnan varit ordförande i SSHK, han satt kvar som ordförande fram till 1943.

1940 ändrade klubben namn till SBK, Svenska Brukshundklubbens lokalavdelning i Karlskrona. Verksamhetsområdet omfattades även av vad som idag är Ronneby Brukshundklubb. Antalet registrerade medlemmar var ca 20 stycken.

1941 hade medlemsantalet ökat till 28 stycken. Med tanke på att andra världskriget blossade i knutarna och att de flesta män var inkallade för beredskap och hade mycket små möjligheter till fritidsaktiviteter, får man väl påstå att det var en stor och livaktig klubb.

 

Klubbmedlemmar på vakttjänst

1946 anordnades en uppvisning med hundar från klubben, i Kallinge. Intresset för denna uppvisning var så stort att det resulterade i att en sektion, till lokalavdelningen i Karlskrona kunde bildas.

I juli 1947 fick denna sektion av centralstyrelsen i Stockholm sanktion att bilda en egen avdelning, vilket gjordes under namnet Kallinge – Ronneby Hundklubb, sedemera Ronneby Brukshundklubb

I början på 1950-talet bedrevs kurser och studiecirklar av Erik Stenman som hade tjänstgjort på Armens Hundskola.
1950 fick Karlskrona Brukshundklubb kraftig konkurrens av nybildade ”Karlskrona Hundklubb”, som hade både gratis utbildning och mycket låg medlemsavgift, och Karlskrona Brukshundklubb förde en mycket tynande tillvaro med endast 9 medlemmar!
Man försökte få till stånd en sammanslagning men båda klubbarna höll på sina respektive regler.

 

Dåtidens hopp över hinder var ett högt klätterplank

Inte förrän 3 år senare, 2 april 1952, lyckades man med mycket möda och stort besvär få fram ett enande av de båda klubbarna, för att verka enligt de regler och stadgar som givits ut av SBK. Klubbens namn blev Svenska Brukshundklubbens Karlskronaavdelning.

Den 16 april 1953 fick klubben sitt nuvarande namn: Karlskrona Brukshundklubb lokalavdelning.

1957 skickades Hugo Nilsson på en längre instruktörskurs på Armens Hundskola i Övergård, detta resulterade vid hemkomsten till ökad verksamhet och antalet medlemmar började sakta men säkert att stiga igen.

1959 försökte man starta en dam- och en ungdomssektion, men intresset var för svalt och allt rann ut i sanden.

1962 fick klubben förmånen att ingå i Skåneklubbarnas sammarbetskommitté, sedermera SBK Skånekrets, och därefter SBK:s Skåne och Blekingedistrikt.

Kretsen anordnade i Ljungby årligen kurser för hundförare och instruktörer. Till en en sådan kurs anmäldes från Karlskronaklubben Bengt Fagerberg och Sven König. Med nya kunskaper och sprittande engagemang anordnade de båda teoretiska och praktiska kurser, och medlemsantalet steg snabbt med 100%.

En ungdomssektion med en del ungdomar från Svenska Blå Stjärnan som stomme bildades 1962.

1962 var även ett stort år på tävlingsfronten, Karlskrona Brukshundklubb anordande den 20 maj sitt första officiella bruksprov på Rosenholm.

Hundungdomskurs under ledning av Ingrid Michaelsson
I mitten på 1960-talet började klubben bedriva nybörjar- och fortsättningskurser både vår och höst, samt regelbundundet anordna officiella bruksprov, med mycket goda resultat för klubbens hundförare. Så småningom började man även hålla kurser i lydnad för småhundar.

1964 fick klubben sin första bruksprovsdomare i ingenjör Stig Nilsson, andre domare blev 1965 Bengt Fagerberg.

Vid den här tidpunkten börjar medlemsantalet att öka lavinartat och i början av 1970-talet har klubben vuxit så pass mycket att man inte ansåg sig få plats på Wämöslätten längre. I samma veva håller försvaret på att köpa upp en hel del bondgårdar runt om Rosenholmsområdet för att kunna få till stånd ett sammanhängande övningsområde, så klubben vände sig till dom med en förfrågan angående ett nytt klubbområde. Svaret blev positivt och efter diverse turer blev vi tilldelade Stenshaga. Våren 1973 undertecknades kontraktet med försvarsmakten, arrendet var på symboliska 50 kr. per år.

Ett stort arbete lades ner på att få iordning både klubbstugan och appellplanerna.
Redan året därpå hålls de första kurserna på Stenshaga. Klubben hade nu fått bra med vind i seglen, medlemsantalet fortsatte att öka stadigt under hela 70-talet (som mest var vi 562 medlemmar).

 

Kursstart på Stenshaga

Tävlingsmässigt började klubben göra riktigt bra i från sig runt om i landet, med ett flertal pallplatser (även av den ädlaste valören) på både SM och NM som följd, detta är en trend som vi glädjande nog kan konstatera håller i sig än i dag.

 

Claes, Wiveca & Micka överst på pallen vid SM-83 i Malmö (rph)
I slutet av 80-talet kommer en helt ny verksamhet in i bilden, Agility, detta främst tack vare Karlskrona Hundungdom, som var dom som först tog till sig agilityn som hundsport.

När hundungdomen lades i vila 1985 tog Karlskrona Brukshundklubb över ansvaret även för agilityverksamheten, där den fortsatte att växa och utvecklas. I dag har vi fullt med kurser både vår och höst även i agilityn, samtidigt som vi har fått ett stort och glatt tävlingsgäng som åker runt på tävlingar tillsammans.

 

Pia & Moony i full action

Avslutningsvis vi påstå att vi inom Karlskrona Brukshundklubb kan vara stolta över den fantastiska utvecklingen klubben har haft under sin 75-årig historia!

Share and Enjoy !

0Shares
0 0